Jedlá střívka

Jedlé kolagenní párkové střívko není v dnešní době nic překvapivého a zcela automaticky ho považujeme za běžný obal na nejrůznější masné výrobky. Ovšem v roce 1953 představil CUTISIN (dnešní Devro s.r.o.) světovou novinku, jedlé párkové kolagenní střívko, a to jako první výrobce na světě.

V té době se střívka dodávala pouze ve svazcích určená pro ruční narážení, řásnění do roubíků přišlo až později s rozvojem strojního narážení a automatizace. 60 let je pro nás skoro důchodový věk, ovšem na rozdíl od nás, kolagenní střívka vyzrála v mnoha směrech, snad jen trošku té lidské krásy jim chybí. Kolagenní střívka jsou tradičně vyráběna z vytříděné hovězí štípenkové klihovky.

Výběr surovin i celá výroba je pod neustálým hygienickým ale i veterinárním dozorem. Sortiment se za uplynulá desetiletí rozšířil na desítky kalibrů a barev, a s rozvojem automatizace se rozšířil sortiment roubíků a uzavřených konců dle různých typů narážek. Takto široká škála umožňuje najít optimální řešení pro každý párek či klobásu, ať už z hlediska gramáže – kalibru a délky, anebo dle typu narážecího stroje, optimální využití celého roubíku a tak i optimální využití celého udírenského koše.

Jedlá kolagenní střívka jsou přirozenou alternativou a náhradou přírodních střev a nabízejí taková řešení a varianty, o kterých se při použití přírodních střev nedá ani uvažovat.


Devro Fresh

Výrobky tepelně neopracované určené pro následné grilování či opékání se setkávají s rostoucí oblibou konzumentů. K základním typům střívka vhodného pro grilování je PREMIUM FRESH, ať už chceme grilovat na oleji, opékat v troubě anebo grilovat na dřevěném uhlí, tzv. barbecue.

Více informací (anglicky)


Devro Processed

Tepelně opracované výrobky typu Frankfurtský či Vídeňský párek, zauzené a následně dovařené ve vodní páře. Jedna z nejrozšířenějších aplikací, na které nabízíme několik typů střívek, od standardního typu FINE až po prémiový SELECT. Střívka jsou výborně propustná pro kouř a vodní páru a dobře se uzením probarvují. Výrobek je tepelně opracován již při výrobě párku a konzument doma již jen ohřívá.

Více informací (anglicky)