Historie společnosti

Devro s.r.o. je  tradičním a všestranným výrobcem a dodavatelem širokého sortimentu obalů na masné výrobky v České republice.


2012

Nové logo společnosti Devro


2011

Změna názvu společnosti z Cutisin, s.r.o. na Devro s.r.o. je spojena s probíhajícím dlouhodobým procesem tvorby jednotné firemní politiky a kultury v rámci celosvětové skupiny Devro


2009

Ukončení výroby v Kořenově


2006

Zahájení provozu nové výrobní kapacity v jilemnickém závodě

Závod v Jilemnici


1996

Změna zahraničního vlastníka - Cutisin nyní vlastněn společností DEVRO se sídlem ve Velké Británii


1994

Rozšíření výroby stavbou nového závodu ve Slavkově u Brna

Závod ve Slavkově u Brna


1992

Kapitálový vstup zahraničního partnera, firmy Teepak se sídlem v USA, do společnosti Cutisin


1963

Rozšíření kapacit nově vybudovaným závodem v Jilemnici


1952

Světové prvenství v zahájení výroby jedlých kolagenních střev pro masné výrobky


1948

Připojení výroby na papírová, natronová a pergamenová střeva ve  Slavkově u Brna


1946

Vznik ochranné známky "CUTISIN"


1933

Zahájení výroby salámových kolagenních střev v závodě Kořenov

Původní závod v Kořenově